Sledujte nás:

Časté dotazy

Pravidla projektu Prožij rok zdravě

PROJEKT PROŽIJ ROK ZDRAVĚ JIŽ SKONČIL.

Obsah

Záložka 1. Obecné podmínky realizace projektu

Záložka 1.1 Organizátor projektu

Organizátorem projektu je Hravě žij zdravě z.s. se sídlem Augustinova 2076/11, Praha, ve spolupráci se STOB CZ s.r.o a PhDr. Ivou Málkovu (dále jen organizátoři).

Organizátoři jsou zároveň i správcem databáze účastníků projektu (dále jen účastník/uživatel).


Záložka 1.2 Termín projektu

Projekt Prožij rok zdravě (dále jen projekt) probíhá celý rok 2017 na komunitním webu www.stobklub.cz (dále jen STOBklub). Projekt začíná v pondělí 9. 1. 2017 a končí v neděli 31. 12. 2017.


Záložka 1.3 Základní cíl projektu

Základním cílem projektu je pomoci účastníkům ve snaze žít zdravě a spokojeně, být fit nebo zhubnout. Díky projektu budou účastníci krůček po krůčku měnit životní návyky k lepšímu. Projekt je určen všem osobám nad 18 let, které se chtějí dozvědět nové informace z oblasti zdravého životního stylu, chtějí si ověřit, do jaké míry žijí zdravě, či chtějí změnit svůj životní styl.


Záložka 2. Registrace na www.stobklub.cz, registrace do projektu a ochrana osobních údajů

Záložka 2.1 Registrace na www.stobklub.cz, registrace do projektu

Pokud jste již na STOBklubu registrovaní, přihlaste se pod svým uživatelským jménem a do projektu se přihlásíte v záložce Prožij rok zdravě kliknutím na tlačítko Přihlášení do projektu.


Pokud na STOBklubu ještě nejste registrovaní, je potřeba nejprve provést registraci a vyplnit registrační formulář platný pro STOBklub.


registrace STOBklub


Na tento formulář se lze dostat z hlavní strany STOBklubu resp. home page nazvané ÚVOD, a to kliknutím na červené pole „REGISTRUJTE SE ZDARMA“. Pro registraci je třeba zadat jméno, příjmení, e-mail, uživatelské jméno, heslo, rok narození a PSČ trvalého bydliště. Pro vstup do projektu je nutné označit resp. nechat označené pole „Mám zájem registrovat se také do projektu Prožij rok zdravě.“

Registrací si uživatel vytvoří svůj osobní profil nazvaný „MOJE STRÁNKA“ (dále také jen profil) na STOBklubu. Uživatel je po registraci veden jako účastník projektu, i když nevyvíjí v projektu ani na STOBklubu žádnou aktivitu. Účast v projektu tak končí ukončením samotného projektu, pokud uživatel nepožádá prostřednictvím e-mailu info@stobklub.cz o vyškrtnutí z databáze STOBklubu.


Záložka 2.2 Ochrana osobních údajů

Účastí v projektu každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a může kdykoli požádat o odstranění svých osobních údajů z uvedené databáze.


Záložka 2.3 Souhlas s pravidly STOBklubu a pravidly projektu

Přihlášením do STOBklubu resp. do projektu vyjadřuje každý účastník souhlas, jak s pravidly užívání STOBklubu zde, tak i projektu.


Záložka 2.4 Souhlas s využitím osobních údajů v rámci projektu resp. komunikace

Registrací do projektu účastník projevuje i svůj souhlas, že je organizátor oprávněn - jako vlastník databáze osobních údajů poskytnutých účastníky v rozsahu tohoto projektu a pro účely jeho realizace - databázi využívat, a to zejména k zasílání informací týkajících se projektu, jeho pokračování, k zasílání novinek o projektu a dalších informací podobného charakteru.

Zároveň účastník souhlasí s tím, že mu budou v průběhu projektu zasílány motivační e-maily, pokud o jejich zasílání účastník nemá zájem, může se odhlásit z odběru upravením profilu v záložce Moje stránka - Moje informace.

Zároveň účastník souhlasí s uveřejněním svého uživatelského jména v soupiskách nejúspěšnějších účastníků zejména na STOBklubu.


Záložka 3. Kde projekt na STOBklubu probíhá

Pro projekt je na STOBklubu vytvořena vlastní záložka - Prožij rok zdravě.


Záložka 3.1 Hlavní stránka měsíce

Na hlavní stránku měsíce se účastník dostane po přihlášení kliknutím na záložku s názvem Prožij rok zdravě.Hlavní stránka měsíce obsahuje edukační část - sekce Vzdělávej se a Zajímá mě víc. Dále je zde test - Otestuj se, kterým si účastník každý měsíc otestuje, jak je na tom s návyky z dané oblasti a dostane doporučení, na co by se měl v následujícím měsíci zaměřit. V této sekci je také test Můj index zdravého životního stylu, který účastník vyplňuje jednou za 3 měsíce a postupně hodnotí své pokroky.


V sekci Vyber si své úkoly si účastník zaškrtne z výběru úkolů ty, které budou vhodné právě pro něj a které bude následující týden plnit. Účastník vybírá 1-3 úkoly ze seznamu Úkoly pro každý den (dále jen Denní úkoly) a 1-3 úkoly ze seznamu Úkoly pro tento týden (dále jen Týdenní úkoly). Účastník má možnost si zvolit i svůj vlastní úkol pomocí tlačítka Přidat vlastní úkol. Po výběru a uložení úkolů už není možné úkoly měnit. Úkoly na nadcházející týden je možné volit vždy od pondělí nebo později v průběhu týdne, dokud nejsou úkoly jednou uloženy. Poté je možnost úkoly měnit až opět následující pondělí.

Vybrané úkoly se zobrazí v sekci Můj úkolník, kde uživatel zapisuje, jak se mu daří úkoly plnit. Denní úkoly účastník zapisuje v aktuální den. Týdenní úkoly zapisuje kdykoli v průběhu týdne. Plnění denních úkolů lze v aktuálním týdnu zapsat i zpětně.

Od pondělí posledního týdne v měsíci má účastník možnost vyplnit Závěrečný kvíz, který vychází z obsahu v edukačních sekcích projektu.


V sekci Recepty se může účastník inspirovat zajímavými recepty a vkládat i své vlastní. Vlastní recepty lze vkládat pomocí tlačítka Přidat vlastní recept. Vlastní recepty v rámci projektu musí tematicky zapadat do daného měsíce, v opačném případě budou z projektu smazány.


Některé sekce jsou přístupné i nepřihlášeným uživatelům, pro vyplňování testů, kvízů, úkolů a využití všech součástí projektu včetně sbírání bodů a zapojení do soutěže je nutné se do projektu (resp. nejdříve na STOBklub) přihlásit.


Záložka 3.2. Projekt na profilu uživatele (Moje stránka) zapojeného do projektu

Po přihlášení do projektu se každému účastníkovi zobrazí odkaz Prožij rok zdravě i na jeho profilu Moje stránka v pravém poli. Kliknutím na odkaz se účastník dostane na stránku aktuálního měsíce. V levé části se objeví pole Prožij rok zdravě s aktuálním počtem bodů v měsíci i celém projektu, body se zobrazí také v poli Získané body. U uživatelského jména se objeví logo projektu.


Záložka 4. Princip projektu

Záložka 4.1 Průběh měsíců projektu

Projekt začíná 9. ledna 2017, kdy odstartuje první téma - Měsíc omezení cukru. Další měsíce začínají vždy první pondělí v měsíci (v 00:00 hod.) a trvají 4 nebo 5 týdnů. Každý měsíc bude zaměřený vždy na jednu oblast zdravého životního stylu.


Rozvrh měsíců:

Leden

Měsíc omezení cukru

9. 1. - 5. 2. 2017 (4 týdny)

Únor

Měsíc luštěnin

6. 2. - 5. 3. 2017 (4 týdny)

Březen

Měsíc správných tuků

6. 3. - 2. 4. 2017 (4 týdny)

Duben

Měsíc vlákniny

3. 4. - 30. 4. 2017 (4 týdny)

Květen

Měsíc pohybu

1. 5. - 4. 6. 2017 (5 týdnů)

Červen

Měsíc zdravého mlsání

5. 6. - 2. 7. 2017 (4 týdny)

Červenec

Měsíc zeleniny

3. 7. - 6. 8. 2017 (5 týdnů)

Srpen

Měsíc pitného režimu

7. 8. - 3. 9. 2017 (4 týdny)

Září

Měsíc mléčných výrobků

4. 9. - 1. 10. 2017 (4 týdny)

Říjen

Měsíc ryb

2. 10. - 5. 11. 2017 (5 týdnů)

Listopad

Měsíc omezení soli

6. 11. - 3. 12. 2017 (4 týdny)

Prosinec

Měsíc nepřejídání

4. 12. - 31. 12. 2017 (4 týdny)


Účastník se může zapojit do projektu i v průběhu roku.

Úkolem účastníka je pročíst si vzdělávací obsah, vyplnit vstupní test a vybrat si úkoly, které bude během každého týdne plnit a zapisovat, v závěru měsíce vyplní závěrečný kvíz.

Účastník projektu se může aktivně zapojit vždy jen do aktuálního měsíce, zpětně si může pročíst obsah již proběhnutých témat, ale nemůže již nic aktivně vyplňovat (vybírat a zapisovat úkoly apod.) ani získávat body.


Záložka 4.2 Ocenění účastníků

V rámci projektu získává účastník body, a to zejména za registraci, vyplnění testů, dotazníků a kvízů, výběr a zapisování plnění úkolů.

Body se zobrazují přímo na hlavní stránce měsíce vpravo dole nebo také na profilu účastníka v šedém rámečku umístěném ve sloupci v levé části stránky.

Bodování jednotlivých součástí projektu je uvedeno v tabulce 1 (viz níže), která uvádí počet bodů za danou položku i princip jejich získání. Tabulka 1 je nedílnou součástí pravidel.


Záložka 5. Ceny a způsob předání cen

Záložka 5.1 Ceny

V projektu je možné získat ceny od společnosti STOB a partnerů projektu, přehled partnerů projektu najdete v tabulce 2 (viz níže), soupis cen aktuálního měsíce najdete zde, seznam hlavních cen naleznete v tabulce 3 (viz níže), tabulka 2 a 3 je nedílnou součástí těchto pravidel.


Záložka 5.1.1 Ceny měsíce

Na konci každého měsíce bude ze všech účastníků, kteří daný měsíc splnili (dosáhli v daném měsíci hranice 200 bodů), vylosován daný počet účastníků, kteří obdrží ceny od partnerů projektu. Ceny budou zasílány poštou nebo elektronicky (v případě poukázek a voucherů). Seznam cen pro aktuální měsíc je zveřejněn zde. Na tomto místě bude také zveřejněn seznam vylosovaných účastníků, a to do jednoho týdne po skončení měsíce zde.


Záložka 5.1.2 Hlavní ceny

V rámci celého projektu se soutěží o hlavní ceny. Hlavní ceny poskytla cestovní kancelář Melissa travel:


1. cena Poukázka na zájezd v hodnotě 20 000,- Kč

2. cena Poukázka na zájezd v hodnotě 15 000,- Kč

3. cena Poukázka na zájezd v hodnotě 10 000,- Kč


Poukázky lze uplatnit na koupi zájezdu z katalogu Melissa Travel Řecko 2018. Poukazy nejdou refundovat a ani předat na jinou osobu.

Další ceny budou doplněny v průběhu projektu.

Vyhlášení proběhne po skončení celého projektu během ledna 2018. Výherci budou vylosováni, do slosování budou zařazeni účastníci projektu, kteří úspěšně splní celý projekt, tzn. že minimálně ve 3 měsících dosáhli hranice 200 bodů (může se jednat o jakékoli měsíce, nemusí být po sobě následující) a současně v průběhu projektu vyplnili alespoň 2x kompletně test Můj index zdravého životního stylu (vyplněno je všech 13 částí testu, a to minimálně 2x v průběhu projektu, pozn. test lze vyplňovat 1x za tři měsíce).


Záložka 5.2 Další ujednání o cenách

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Cena se nepředá v případě, že by organizátor zjistil, nebo měl podezření, že jí bylo dosaženo podvodným jednáním či v rozporu s těmito pravidly.


Záložka 6. Další ujednání k pravidlům projektu

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla projektu, případně projekt bez náhrady zrušit.

Souhlas s těmito pravidly vyjadřuje účastník projektu registrací na STOBklubu resp. do projektu samotného.

Pro dotazy a komunikaci je k dispozici diskuse Technická podpora nebo e-mail: prozijrokzdrave@stobklub.cz.


Tabulka 1: Bodování projektu

Úvodní poznámka
Tabulka popisuje součásti projektu, jejich bodové ohodnocení a princip získání bodů. Absolvování jakékoli části projektu není povinné. Pokud tedy účastník jakoukoli část projektu nevyužije – nesplní, nedostává body, ale není to důvod k jeho vyřazení z projektu. Výjimkou je přihlášení do projektu, resp. registrace na www.stobklub.cz, které je podmínkou toho, aby byl účastník do projektu vůbec zařazen.


Nezapomeňte, že vše děláte pro sebe a pro své zdraví, nikoli pro získávání bodů. I v tomto ohledu bylo nastaveno ohodnocení a ceny, není tedy cílem získat co nejvíce bodů, ale především se zúčastnit a hlavně udělat něco pro své zdraví.


Tabulka 1: Bodování projektu

Součást projektu

Ohodnocení

Poznámka

Přihlášení do projektu

20 bodů (jednorázově)

Za přihlášení do projektu resp. registraci na www.stobklub.cz s potvrzením účasti v projektu.

Vyplnění testu Otestuj se

10 bodů

(v každém měsíci)

Test je umístěn v sekci Otestuj se na hlavní stránce aktuálního měsíce. Test lze vyplnit kdykoli v průběhu měsíce (doporučujeme však jeho vyplnění hned na začátku měsíce), v daném měsíci ho lze vyplnit pouze jednou.

Vyplnění testu Můj index zdravého životního stylu

20 bodů (1x za tři měsíce)

Test je na hlavní stránce projektu pod testem Otestuj se. Test je možné vyplnit jednou za 3 měsíce (po přihlášení do projektu a poté vždy 3 měsíce od data přihlášení).

Výběr a uložení úkolů (Vyber si své úkoly)

10 bodů

(v každém týdnu)

Úkoly jsou umístěny v sekci Vyber si své úkoly na hlavní stránce aktuálního měsíce. Úkoly lze volit 1x týdně, vždy od prvního dne týdne. Úkoly si lze vybrat kdykoli v průběhu týdne (doporučujeme však jejich výběr první den týdnu), v daném týdnu lze úkoly vybrat pouze jednou a po uložení už není možné je měnit.

Zápis plnění denních úkolů

3-6 bodů (za každý den)

Body se hodnotí jen fakt, že účastník zapíše plnění všech navolených denních úkolů, nezáleží, jestli úkoly splnil nebo nesplnil. Pokud má účastník více zvolených denních úkolů, body se započtou teprve tehdy, když zapíše plnění u všech navolených denních úkolů. Pokud zapíše jen plnění některého z úkolu, nebudou přičteny žádné body. Bodové ohodnocení je nezávislé na počtu navolených úkolů. V aktuální den je zapsání všech úkolů ohodnoceno 6 body, plnění úkolů lze zapisovat i zpětně v rámci aktuálního týdne, zpětný zápis je ohodnocen 3 body.

Zápis plnění týdenních úkolů

10 bodů

(v každém týdnu)

Body se hodnotí jen fakt, že účastník zapíše plnění všech navolených úkolů, nezáleží, jestli úkoly splnil nebo nesplnil. Pokud má účastník více zvolených týdenních úkolů, body se započtou teprve tehdy, když zapíše plnění u všech navolených týdenních úkolů. Pokud zapíše jen plnění některého z úkolu, nebudou přičteny žádné body. Bodové ohodnocení je nezávislé na počtu navolených úkolů.

Přečtení článku v sekci Vzdělávej se a Zajímá mě víc

3 body (za každý článek, max. 45 bodů denně)

Podmínkou pro přidělení bodů je přečtení článku. Body budou přiděleny za první přečtení článku – tedy 1x za každý článek.

Závěrečný Kvíz

max. 10 bodů

(v každém měsíci)

Za správné zodpovězení každé otázky získává účastník 1 bod. Otázek je v kvízu celkem 10, vždy je jen jedna správná odpověď. Kvíz je součástí každého měsíce a vychází z obsahu vzdělávacích článků/videí v sekci Vzdělávej se a Zajímá mě víc. Kvíz je možné vyplnit od pondělí posledního týdne v daném měsíci, body bude ohodnoceno vždy jen jeho první vyplnění. Další vyplnění je možné, avšak bez přidělených bodů.

Psaní blogů

2 body za každý blog (max. 1x denně)

Za napsání 1 blogu jsou započteny 2 body, body se započítávají maximálně za jeden blog denně. Blog musí být na webu po celou dobu projektu a musí obsahovat alespoň 5 řádků textu, v opačném případě bude smazán a body budou odečteny.

Příspěvek do diskuse v rámci projektu

1 bod za každý příspěvek (max. 3 body denně)

Za napsání 1 příspěvku do diskusní skupiny Prožij rok zdravě je započten 1 bod, body se započítávají za maximálně 3 příspěvky denně.

Vložení vlastního receptu v rámci projektu

2 body za každý recept (max. 1x denně)

Za vložení nového vlastního receptu v rámci projektu Prožij rok zdravě jsou započteny 2 body. Body se započítávají maximálně za jeden nový recept denně. Recept musí být na webu po celou dobu projektu a musí tematicky spadat do daného tématu (s výjimkou Měsíce pohybu, kde mohou být vloženy libovolné recepty). V opačném případě bude smazán a body budou odečteny.


Tabulka 2,3: Soupiska partnerů a cen projektu

Úvodní poznámka: Organizátor si ponechává právo soupisku cen v průběhu projektu změnit.

Více informací o cenách v bodu 4 a 5.


Tabulka 2: Partneři projektu

Partner

webová adresa

Melissa Travel

www.melissatravel.cz

Flora

www.flora.cz

REJ food

www.rejfood.cz

Penam

www.penam.cz

WASA

www.facebook.com/wasa.ceska.republika

Extrudo

www.extrudo.cz

Bonduelle

www.bonduelle.cz

Tanita

www.osobni-vahy.cz

Zdravé stravování

www.zdravestravovani.cz

Diasladkosti

www.diasladkosti.cz

Zelená země

www.zelenazeme.cz

Fabioprodukt

www.fabioprodukt.cz


Ceny měsíce

Seznam cen pro aktuální měsíc je zveřejněn zde.


Hlavní ceny

Tabulka 3: Hlavní ceny

Pořadí

Cena

Poskytovatel ceny

1.

Poukázka na zájezd v hodnotě 20 000,- Kč

Melissa travel

2.

Poukázka na zájezd v hodnotě 15 000,- Kč

Melissa travel

3.

Poukázka na zájezd v hodnotě 10 000,- Kč

Melissa travel


Další ceny budou doplněny v průběhu projektu.


Hodnocení (26 hlasů):

Naši partneři