Host: localhost
Databáze: c1dev_stobklub
Poslední dotaz: select rating_blogs.*, ((avg_num_votes * avg_rating) + (this_num_votes * this_rating)) / (avg_num_votes + this_num_votes) as real_rating from rating_blogs WHERE 0=0 AND b_timestamp > DATE_SUB(now(), INTERVAL 30 DAY) ORDER BY real_rating DESC LIMIT 0, 3
MYSQLChyba : 1356 (View 'c1dev_stobklub.rating_blogs' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoker of view lack rights to use them)
Prosím kontaktujte tomas.hnilica@webstep.net a nahašte přesné znění chybové hlášky.
Sezení zastaveno.