Sledujte nás:

Časté dotazy

Pravidla projektu Výzva 52

1. Obecné podmínky realizace projektu

1.1 Organizátor projektu

Organizátorem projektu je Hravě žij zdravě z.s. se sídlem Augustinova 2076/11, Praha, ve spolupráci se STOB CZ s.r.o a PhDr. Ivou Málkovu (dále jen organizátoři).

Organizátoři jsou zároveň i správcem databáze účastníků projektu (dále jen účastník/uživatel).


1.2 Termín projektu

Projekt Výzva 52 (dále jen projekt) probíhá celý rok 2019 na komunitním webu www.stobklub.cz (dále jen STOBklub).


1.3 Základní cíl projektu

Základním cílem projektu je pomoci účastníkům ve snaze žít zdravě a spokojeně, být fit nebo zhubnout. Díky projektu budou účastníci krůček po krůčku měnit životní návyky k lepšímu. Projekt je určen všem osobám nad 18 let, které se chtějí dozvědět nové informace z oblasti zdravého životního stylu, chtějí si ověřit, do jaké míry žijí zdravě, či chtějí změnit svůj životní styl.


2. Registrace na www.stobklub.cz, registrace do projektu a ochrana osobních údajů

2.1 Registrace na www.stobklub.cz, registrace do projektu

Pokud jste již na STOBklubu registrovaní, přihlaste se pod svým uživatelským jménem a do projektu se přihlásíte v záložce Výzva 52 kliknutím na tlačítko Přihlášení do projektu.


Pokud na STOBklubu ještě nejste registrovaní, je potřeba nejprve provést registraci a vyplnit registrační formulář platný pro STOBklub.

Na tento formulář se lze dostat z hlavní strany STOBklubu resp. home page nazvané ÚVOD, a to kliknutím na červené pole „REGISTRUJTE SE ZDARMA“. Pro registraci je třeba zadat jméno, příjmení, e-mail, uživatelské jméno, heslo, rok narození a PSČ trvalého bydliště. Pro vstup do projektu je nutné označit resp. nechat označené pole „Mám zájem registrovat se také do projektu Výzva 52.“

Registrací si uživatel vytvoří svůj osobní profil nazvaný „MOJE STRÁNKA“ (dále také jen profil) na STOBklubu. Uživatel je po registraci veden jako účastník projektu, i když nevyvíjí v projektu ani na STOBklubu žádnou aktivitu. Účast v projektu tak končí ukončením samotného projektu, pokud uživatel nepožádá prostřednictvím e-mailu info@stobklub.cz o vyškrtnutí z databáze STOBklubu.


2.2 Ochrana osobních údajů

Účastí v projektu každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a může kdykoli požádat o odstranění svých osobních údajů z uvedené databáze.


2.3 Souhlas s pravidly STOBklubu a pravidly projektu

Přihlášením do STOBklubu resp. do projektu vyjadřuje každý účastník souhlas, jak s pravidly užívání STOBklubu zde, tak i projektu.


2.4 Souhlas s využitím osobních údajů v rámci projektu resp. komunikace

Registrací do projektu účastník projevuje i svůj souhlas, že je organizátor oprávněn - jako vlastník databáze osobních údajů poskytnutých účastníky v rozsahu tohoto projektu a pro účely jeho realizace - databázi využívat, a to zejména k zasílání informací týkajících se projektu, jeho pokračování, k zasílání novinek o projektu a dalších informací podobného charakteru.

Zároveň účastník souhlasí s uveřejněním svého uživatelského jména v soupiskách nejúspěšnějších účastníků zejména na STOBklubu.


3. Kde projekt na STOBklubu probíhá

3.1 Hlavní stránka projektu

Pro projekt je na STOBklubu vytvořena vlastní záložka - Výzva 52.

Hlavní stránka výzvy obsahuje motivační a edukační část - video, blog s praktickými radami a vzdělávací článek (sekce Vzdělávám se). Další pomůcky a rady jsou uveřejněny v sekci Tipy pro vás.

V sekci Otestuj se je k dispozici test Můj index zdravého životního stylu, který lze vyplnit jednou za 3 měsíce. V průběhu roku zde budou k dispozici i další testy a kvízy.

V sekci Recepty je možné se inspirovat zajímavými recepty a vkládat i své vlastní. Vlastní recepty lze vkládat pomocí tlačítka Přidat vlastní recept.

V pravé části budou zveřejňovány Ankety a Soutěže o ceny.

Některé sekce jsou přístupné i nepřihlášeným uživatelům, pro vyplňování anket, testů, kvízů a využití všech součástí projektu včetně sbírání bodů a zapojení do soutěže je nutné se do projektu (resp. nejdříve na STOBklub) přihlásit.

3.2 Projekt na profilu uživatele (Moje stránka) zapojeného do projektu

Po přihlášení do projektu se každému účastníkovi zobrazí na jeho profilu Moje stránka v levé části pole Výzva 52 s počtem bodů v aktuálním týdnu i celém projektu, body se zobrazí také v poli Získané body. U uživatelského jména se objeví logo projektu.


4. Princip projektu

4.1 Průběh výzev projektu

Každý týden bude zveřejněna jedna nová výzva, výzvy začínají vždy v pondělí. Seznam budoucích výzev nebude dopředu zveřejňován.


Účastník se může zapojit do projektu i v průběhu roku.

Účastník projektu se může aktivně zapojit vždy jen do aktuální výzvy, zpětně si může pročíst obsah již proběhnutých výzev, ale nemůže již nic aktivně vyplňovat a sbírat body.


4.2 Ocenění účastníků

V rámci projektu získává účastník body, a to zejména za registraci, vyplnění testů, anket a kvízů, přečtení článku a blogu, psaní vlastních blogů a vkládání vlastních receptů.

Body se zobrazují přímo na hlavní stránce projektu vpravo dole nebo také na profilu účastníka v šedém rámečku umístěném ve sloupci v levé části stránky.

Bodování jednotlivých součástí projektu je uvedeno v tabulce 1 (viz níže), která uvádí počet bodů za danou položku i princip jejich získání. Tabulka 1 je nedílnou součástí pravidel.


5. Soutěže, ceny a způsob předání cen

V projektu budou vyhlašovány jednorázové soutěže, v rámci kterých je možné získat ceny od společnosti STOB a partnerů projektu.

Aktuální soutěž je zveřejněna v záložce Moje stránka a na hlavní stránce projektu. Výherce bude po skončení soutěže kontaktován e-mailem. Ceny budou zasílány poštou nebo elektronicky (v případě poukázek a voucherů).


Ceny není možné vymáhat právní cestou. Cena se nepředá v případě, že by organizátor zjistil, nebo měl podezření, že jí bylo dosaženo podvodným jednáním či v rozporu s těmito pravidly.


6. Další ujednání k pravidlům projektu

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla projektu, případně projekt bez náhrady zrušit.

Souhlas s těmito pravidly vyjadřuje účastník projektu registrací na STOBklubu resp. do projektu samotného.

Pro dotazy a komunikaci je k dispozici diskuse Technická podpora nebo e-mail: info@stobklub.cz.


Tabulka 1: Bodování projektu

Tabulka popisuje součásti projektu, jejich bodové ohodnocení a princip získání bodů. Absolvování jakékoli části projektu není povinné. Pokud tedy účastník jakoukoli část projektu nevyužije – nesplní, nedostává body, ale není to důvod k jeho vyřazení z projektu. Výjimkou je přihlášení do projektu, resp. registrace na www.stobklub.cz, které je podmínkou toho, aby byl účastník do projektu vůbec zařazen.


Nezapomeňte, že vše děláte pro sebe a pro své zdraví, nikoli pro získávání bodů. I v tomto ohledu bylo nastaveno ohodnocení a ceny, není tedy cílem získat co nejvíce bodů, ale především se zúčastnit a hlavně udělat něco pro své zdraví.


Tabulka 1: Bodování projektu

Součást projektu

Ohodnocení

Poznámka

Přihlášení do projektu

20 bodů (jednorázově)

Za přihlášení do projektu resp. registraci na www.stobklub.cz s potvrzením účasti v projektu.

Vyplnění testu Můj index zdravého životního stylu

50 bodů

(1x za tři měsíce)

Test je na hlavní stránce projektu v sekci Otestuj se. Test je možné vyplnit jednou za 3 měsíce.

Hlasování v anketě

10 bodů

(za každou anketu)

Anketa se zobrazuje na hlavní stránce aktuální výzvy a v záložce Moje stránka. V každém týdnu bude zveřejněna minimálně jedna anketa, v každé anketě lze hlasovat jednou.

Přečtení blogu v aktuální výzvě

3 body

(každý týden)

Body budou přiděleny za první přečtení blogu – tedy 1x za každý blog. Body jsou přiděleny jen za přečtení blogu v aktuální výzvě, za přečtení blogu z předešlých výzev nebo jiných blogů na webu body neobdržíte.

Přečtení článku v sekci Vzdělávám se

3 body

(každý týden)

Body budou přiděleny za první přečtení článku – tedy 1x za každý článek.

Body jsou přiděleny jen za přečtení článku v aktuální výzvě, za přečtení článku z předešlých výzev nebo jiných článků na webu body neobdržíte.

Příspěvek do diskuse v rámci projektu

2 body za každý příspěvek (max. 6 bodů denně)

Za napsání 1 příspěvku o délce alespoň 50 znaků do diskusní skupiny Výzva 52 jsou započteny 2 body, body se započítávají za maximálně 3 příspěvky denně.

Vložení vlastního receptu

5 bodů za každý recept (max. 1x denně)

Za vložení nového vlastního receptu je započteno 5 bodů. Body se započítávají maximálně za jeden nový recept denně. Recept musí být na webu po celou dobu projektu.


Hodnocení (23 hlasů):

Naši partneři