Sledujte nás:

Společnost STOB

Společnost STOB (Stop Obezitě) oslavila 25 let svojí existence! Od svého založení v  r.1990 je vedena PhDr. Ivou Málkovou, členkou Národní rady pro obezitu a výboru Obezitologické společnosti. Razíme teorii, že k obezitě je třeba přistupovat komplexněji než jen jako ke zmnožení tukové tkáně v těle, neboť významnou úlohu v hubnutí hraje i myšlení a emoce obézního.

Aktivity společnosti STOB jsou založeny na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie, která byla úspěšně ověřena na mnoha tisících klientů a je i ve světě uznávána za jednu z nejefektivnějších metod terapie obezity.

Cílem terapie je navodit žádoucí změny v nevhodném chování, myšlení a emocích a díky tomu změnit životní styl. Oproti jiným metodám hubnutí se nezamýšlí pouze nad tím, co jíst, ale jak převést teoretické vědomosti do praktického života, jak docílit splnění předsevzetí a nacvičit si vůli. Neochuzuje o požitek z jídla, ale mění postupně nevhodné stravovací a pohybové návyky. Tato změna by měla přivést hubnoucí nejen k trvalým váhovým úbytkům, ale i ke zvýšení kvality života, který je lepší prožít jinak než jen „ve jménu hubnutí“ jak to bývá u obézních obvyklé.

Mezi aktivity společnosti STOB patří:

  • Kurzy zdravého hubnutí v desítkách měst v ČR. Jedná se o 12týdenní strukturovaný program založený na principech kognitivně-behaviorální psychoterapie. Účastníci se scházejí jednou týdně na tři hodiny. Hodina je věnována speciální pohybové aktivitě, která respektuje zdravotní omezení pro cvičení obézních, její intenzita je však taková, aby docházelo ke spalování tuků. Další dvě hodiny jsou věnovány psychoterapeutickému působení. Výhodou skupinové terapie je fakt, že se v kurzu scházejí lidé s podobnými problémy, kteří se při postupné změně životního stylu navzájem podporují. Úspěšnost metodiky byla potvrzena již na mnoha tisících jejích absolventů (průměrný věk účastniků je 45 let s BMI 31). Průměrný váhový úbytek během kurzu činí 6,5 kg. Mnohem důležitějším výsledkem však je, že tato metodika patří mezi nejlepší při srovnávání udržení váhových úbytků. Jsou organizovány i kurzy rodinné a specializované kurzy pro muže a pro diabetiky, které se však podařilo zatím rozšířit jen do několika měst.

  • Vydávání různých praktických pomůcek usnadňujících rozumnou redukci váhy

  • Pořádání aktivní dovolené v tuzemsku i zahraničí.

  • Elektronický časopis Pochutnej si se STOBem.

  • Pořádání akcí v rámci prevence, např. dny zdraví a pomocí internetových aktivit se STOB snaží přimět lidi žít zdravěji, redukovat váhu a váhové úbytky si udržet. Mnoho informací se dozvíte také na www.stob.cz.

Na těchto stránkách můžete mimo jiné využít program Sebekoučink, dozvědět se mnoho o zdravém hubnutí v našich článcích a diskutovat s lidmi, kteří řeší stejný problém jako vy.


Kontaktovat nás můžete na emailu info@stobklub.cz

Naši partneři